Tržní sentiment finančních poradců výrazně vzrostl

“Finanční poradci jsou optimističní a očekávají růst své produkce.”

Tržní sentiment

Tržní sentiment finančních poradců vzrostl z loňských -42,5 % na letošních 68 %.

Tržní sentiment finančních poradců – ukazatel očekávání růstu či poklesu trhu finančního zprostředkování. Tržní sentiment nabývá hodnoty -100 % (všichni respondenti předpokládají pokles produkce) až +100 % (všichni poradci očekávají růst produkce).


Výzkum proběhl na vzorku 150 respondentů. Respondenti byli vybráni z řad finančních poradců na webu Poradci-sobě.cz a přímým oslovováním aktivních finančních poradců. Sběr dat proběhl 10. 2. 2021 až 16. 4. 2021.