Tržní sentiment finančních poradců roste

“Tržní sentiment finančních poradců vzrostl podruhé v řadě a je druhý nejvyšší v historii měření.”

Tržní sentiment - 2. čtvrtletí 2023

Tržní sentiment finančních poradců se ve II. čtvrtletí 2023 (64 %) dále zvýšil.

Tržní sentiment finančních poradců – ukazatel očekávání růstu či poklesu trhu. Nabývá hodnoty -100 % (všichni respondenti předpokládají pokles produkce) až +100 % (všichni poradci očekávají růst produkce).


Výzkum proběhl na vzorku 102 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 15. 5. až 10. 7. 2023.