Tržní sentiment finančních poradců klesá…

„Již před vpádem ruských vojsk na Ukrajinu tržní sentiment finančních poradců klesal.“

Vývoj tržního sentimentu finančních poradců

V zimě 2021/2022 se dostal na hodnotu 63,1 %. Před necelým rokem přitom vystoupal na hodnotu až 87,3 %.

Tržní sentiment finančních poradců – ukazatel očekávání růstu či poklesu trhu. Nabývá hodnoty -100 % (všichni respondenti předpokládají pokles produkce) až +100 % (všichni poradci očekávají růst produkce).


Výzkum proběhl na vzorku 203 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 24. 11. 2021 až 20. 2. 2022.

Sdílet