Překvapivé zjištění: Kteří poradci jsou ochotni nahrávat hovory?

“Nahrávat telefonní hovory s klienty jsou četněji ochotni poradci hovořící s klienty i o citlivých informacích.”

Ochota nahrávat hovory s klienty a hovoření o citlivých informacích

Finanční poradci, kteří telefonicky hovoří se svými klienty i o citlivých nebo soukromých záležitostech (39,7 %), jsou ochotni nahrávat telefonní hovory s klienty významně četněji než poradci, kteří při telefonním hovoru s klienty citlivé informace neprobírají (15,6 %).


Výzkum proběhl na vzorku 113 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 23. 1. až 20. 3. 2023.

Sdílet