Poradci ze strukturálních společností očekávají rychlejí pokles úroků

“V červnu 2024 očekávají sazby pod 4 % četněji poradci ze strukturálních společností než z poolů.”

Očekávaná úroková sazba - typ společnosti poradce

Finanční poradci ze strukturálních společností četněji očekávají výraznější pokles úrokových sazeb hypoték než finanční poradci z broker poolů.


Výzkum proběhl na vzorku 102 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 15. 5. až 10. 7. 2023.