Podíl zprostředkovatelů na distribuci hypoték

“Podíl zprostředkovaných hypoték externími distribučními sítěmi na celkovém objemu sjednaných hypoték.”

Podíl externí distribuce na hypotékách

Vývoj podílu hypoték zprostředkovaných externími distribučními sítěmi sdruženými v ČASF k celkovému objemu sjednaných hypotečních úvěrů dle České bankovní asociace.

V roce 2020 nebyl členem asociace ČASF zejména Broker Trust, jehož vstup do asociace spolu s dalšími společnostmi vedl ke zvýšení podílu hypoték zprostředkovanými externími sítěmi.


Zdroj dat: ČBA, ČASF