Peníze domácností leží v bankách… na jakých účtech?

“Polovina úspor českých domácností leží v bankách. Z nich téměř polovina chřadne na běžných účtech…”

Struktura vkladů domácností v bance

Téměř polovina úspor domácnosti na bankovních vkladech je na běžných účtech (46,3 %) a třetina na jiných netermínovaných vkladech, zejména spořicích účtech (35,2 %).


Zdroj dat: ARAD – duben 2023