Optimističtí poradci očekávají nižší sazby hypoték

“Poradci očekávající růst obratu očekávají též četněji než ostatní v červnu 2024 sazby hypoték pod 5 %.”

Očekávaná úroková sazba - tržní sentiment

Dotázaní finanční poradci, kteří očekávají růst svého provizního obratu, též očekávají úrokové sazby nad 5 % méně četně než ostatní.


Výzkum proběhl na vzorku 102 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 15. 5. až 10. 7. 2023.