Nejstabilnější poradenská společnost: Broker Trust

“Finanční poradci vnímají jako nejstabilnější společnosti Broker Trust a SAB servis.”

Vnímání značek - stabilita společnosti

Nejlepší hodnocení stability společnosti mají Broker Trust (7,90) a SAB servis (7,04). Ze strukturálních firem je nejlépe hodnocen Broker Consulting (6,62).

Respondenti z řad finančních poradců hodnotili na škále od 0 – zcela nestabilní společnost do 10 – naprosto stabilní společnost. Měli možnost zvolit “nedokážu posoudit”.


Výzkum proběhl na vzorku 203 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 24. 11. 2021 až 20. 2. 2022.