Nejčastějším účelem čerpání úvěru na bydlení je rekonstrukce

“Lidé nejčastěji čerpají úvěr na bydlení na rekonstrukci. Až na druhém místě je pořízení vlastního nového bydlení.”

Lidé, kteří mají nebo jejichž partner/ka či manžel/ka má úvěr na bydlení, ho čerpali téměř ze 33 % na rekonstrukci a jen z necelých 29 % na pořízení vlastního nového bydlení. Necelých 10 % z nich by si sami úvěr nikdy nevzali.


Zdroj dat: Průzkum společnosti EMA data na vzorku 1 029 respondentů. Sběr dat se uskutečnil na přelomu října a listopadu 2019.