Naše data

EMA pracuje s daty, které..
 • pocházejí z veřejných i neveřejných zdrojů.
 • jejich získávání respektuje veškerou platnou legislativu.
 • jsou anonymizované a nikdy neobsahují informace o konkrétních zákaznících.
 • slouží pouze pro účely zpracování studií, analýz a jejich prezentaci na webu emadata.cz, nikoliv pro marketingové účely.
 • jsou pravidelně aktualizovány tak, aby poskytovaly uživateli co nejčerstvější obsah.
 • jsou verifikovány v souladu s běžnými statistickými postupy.
 • jsou chráněny proti zneužití či zcizení vysokou mírou zabezpečení.
 • respektují interní směrnici pro zpracování dat

Jak EMA postupuje?
 • EMA zpracovává čerstvá data z veřejných i neveřejných zdrojů. Čistí je tak, aby byla statisticky vypovídající, normalizuje údaje tak, aby odpovídaly geografickému a sociodemografickému rozložení zákazníků v ČR, struktuře a síle jednotlivých finančních institucí a zastoupení distribučních kanálů.
 • Kombinuje data z realizovaných transakcí, B2C i B2B výzkumů trhu, mystery shoppingu, veřejných databází ekonomických subjektů a regulátora.
 • Dále pomocí algoritmu pracujícího na bázi strojového učení data zpřesňuje a odhaluje nové trendy a souvislosti.
 • EMA data, trendy a souvislosti pouze objektivně popisuje, nikdy je nekomentuje, ani subjektivně nehodnotí.

Jaká má EMA omezení?
 • Data zpracovávaná a vyhodnocovaná EMA data jsou pouze tak kvalitní, jak kvalitní jsou samotné datové zdroje.
 • Vždy se může stát, že zdrojová data obsahují nepřesnosti a chyby.
 • Algoritmus vyhledávající souvislosti může zejména v počátcích služby vykazovat znaky nepřesností.
 • Strojové učení je založeno na objemu dat a jejich kontinuálním zpracování, odchylky proto mohou být ve výjimečných případech statisticky významné.
 • Pokud v jakémkoliv obsahu naleznete nepřesnosti, budeme rádi za upozornění a případně i za zpřesnění jednotlivých ukazatelů.