MONETA Stavební Spořitelna: Distribuce jen s maximální praxí

“Profesní praxe vázaných zástupců MONETA Stavební Spořitelny převyšuje praxi poradců všech společností na trhu.”

Praxe VZ MOSS

Čtyři pětiny (79,9 %) poradců vázaných pod MONETA Stavební Spořitelnou má profesní praxi 11 a více let. To je nejvyšší podíl ze všech společností, které mají pod sebou registrované vázané zástupce.


Zdroj dat: Databáze registrovaných subjektů k 31. 5. 2023

Sdílet