Lidé jsou se svou hypoteční bankou převážně spokojeni

“Jen každý desátý klient s hypotečním úvěrem je se svou bankou nespokojený.”

Jste se svojí bankou spokojeni

Na otázku “Jste spokojeni se svojí bankou?” odpovědělo 89,9 % dotázaných hypotečních klientů “Ano”. Pouhých 10,1 % respondentů s hypotékou je se svou bankou nespokojených.


   • výzkum proběhl na vzorku 1029 respondentů
   • respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 – 56 let
   • statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů
   • sběr dat proběhl 30. 10. – 4. 11. 2019
   • vyhodnocení a interpretace probíhala v období 5. – 12. 11. 2019