Který broker pool “nabízí” nejvyšší příjmy?

“Obraty vázaných zástupců registrovaných pod broker pooly se liší. U kterého dosahují nejvyšších?”

Příjmy finančních poradců - broker pooly

Více než 1 mil. Kč dosahují obratu nejčastěji vázaní zástupci pod SAB servisem (29,6 %)a více než 3 mil. Kč vázaní zástupci pod Broker Trustem (10,4 %).


Zdroj dat: Databáze registrovaných subjektů České národní banky (ČNB) k 16. 7. 2020, veřejné databáze ekonomických subjektů. Velikost společnosti je posuzována podle počtu registrovaných vázaných zástupců – fyzických osob. Analyzovány jsou společnosti s více než 500 vázanými zástupci.