Která poradenská společnost je nejstabilnější?

“Nejvyšší stabilitu podle finančních poradců nabízí dva největší broker pooly. Jak jsou na tom ostatní?”

Vnímání značek - Stabilita - celkový graf

Finanční poradci vnímají jako nejstabilnější společnosti z pohledu jistoty budoucnosti  pravidelnosti výplaty provizí společnosti Broker Trust (7,96) a SAB servis (7,41)

Respondenti z řad finančních poradců hodnotili na škále od 0 – zcela nestabilní společnost do 10 – naprosto stabilní společnost. Měli možnost zvolit “nedokážu posoudit”.


Výzkum proběhl na vzorku 110 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl v květnu 2021.