Která hypoteční banka nabízí nejlepší podporu poradcům?

“Obchodní podpora mezi jednotlivými hypotečními bankami se významně liší. Která je podle finančních poradců nejlepší?”

Obchodní podpora - hypoteční banky

Nejlépe je obchodní podpora pro finanční poradce hodnocena u České spořitelny (4,18). Nejnižší skóre získala Sberbank (2,68).

Respondenti odpovídali na otázku “Jak hodnotíte obchodní podporu následujících institucí?” a vybírali ze škály 0 = špatná podpora, 5 = výborná podpora.


Výzkum proběhl na vzorku 194 respondentů. Respondenti byli vybráni z řad finančních poradců na webu Poradci-sobě.cz a přímým obvoláváním aktivních finančních poradců. Sběr dat proběhl 31. 10. 2019 až 10. 4. 2020.