Koronavirus srazil tržní sentiment finančních poradců

“Tržní sentiment finančních poradců v důsledku koronaviru výrazně propadl.”

Zatímco v létě 2019 dosahoval tržní sentiment finančních poradců kladné hodnoty 33 %, v důsledku koronaviru na jaře 2020 propadl do záporných hodnot -42,5 %.

Sentiment finančních poradců

Tržní sentiment finančních poradců – ukazatel očekávání růstu či poklesu trhu životního pojištění. Tržní sentiment nabývá hodnoty -100 % (všichni respondenti předpokládají pokles produkce) až +100 % (všichni poradci očekávají růst produkce).


Výzkum proběhl na vzorku 163 respondentů. Respondenti byli vybráni z řad finančních poradců na webu Poradci-sobě.cz a přímým obvoláváním aktivních finančních poradců. Sběr dat proběhl 19. 3. až 14. 4. 2020.