Jak vysoký má být poplatek za mimořádnou splátku hypotéky?

“Poplatek za předčasnou splátku hypotéky má být maximálně 1 %.”

Polovina dotázaných finančních poradců uvedla, že by maximální poplatek za mimořádnou splátku hypotéky v průběhu fixace úrokové sazby měl dosahovat nejvýše 1 % (49,5 %).


Výzkum proběhl na vzorku 109 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 28. 8. až 17. 10. 2023.