Index návratnosti bydlení: Nad průměrem jen dva kraje

“Dostupnost bydlení podle Indexu návratnosti bydlení je vyšší než průměr pouze ve dvou krajích.”

Nejméně dostupné bydlení je podle Indexu návratnosti bydlení v Praze (12,54) a Jihomoravském kraji (7,45). Ve všech ostatních krajích je bydlení dostupnější, než jaký je průměr České republiky (7,38).


Poznámka: Index návratnosti bydlení vyjadřuje, kolik průměrných ročních příjmů
potřebuje česká domácnost na pořízení průměrného bytu.

Zdroj dat: Hypoexpert k 1. 3. 2020