Finanční poradci preferují banky před spořitelnami

“Finanční poradci k financování bydlení nabízejí častěji banky než stavební spořitelny.”

Banky vs stavební spořitelny

Finanční poradci pro financování bydlení svých klientů dávají přednost bankám před stavebními spořitelnami. V průměrném hodnocení na škále od 0 (nenabízím nikdy) po 5 (nabízím vždy) získaly banky skóre 2,49, zatímco stavební spořitelny jen 1,43.


Výzkum proběhl na vzorku 194 respondentů. Respondenti byli vybráni z řad finančních poradců na webu Poradci-sobě.cz a přímým obvoláváním aktivních finančních poradců. Sběr dat proběhl 31. 10. 2019 až 10. 4. 2020.