Co je nejdůležitější při výběru financování bydlení finančními poradci?

“Prefence klienta nejsou pro finanční poradce důležitým faktorem pro výběr financování bydlení. Co je?”

Faktory pro výběr financování bydlení finančními poradci

Jako nejvýznamnější faktory pro výběr financování bydlení klientům uvádějí finanční poradci úrokovou sazbu a poplatky (8,85) a schvalovatelnost úvěrů (8,69). Nejméně významným faktorem je software (5,87).


Výzkum proběhl na vzorku 194 respondentů. Respondenti byli vybráni z řad finančních poradců na webu Poradci-sobě.cz a přímým obvoláváním aktivních finančních poradců. Sběr dat proběhl 31. 10. 2019 až 10. 4. 2020.