Broker pooly posilují, ale strukturální firmy stále dominují

“Dominance strukturálních finančně poradenských firem v distribuci pojištění postupně slábne na úkor broker poolových společností. Přesto dominují.”

Podíl vázaných zástupců pro oblast pojištění (dříve PPZ – podřízený pojišťovací zprostředkovatel) ve strukturálních firmách vůči broker poolům poklesl z více než 88 % v roce 2013 na 66 % v roce 2019.


Zdroj dat: Databáze registrovaných subjektů ČNB