Banka první volby pro poradce: Co rozhoduje?

“Podle čeho finanční poradci vybírají “banku první volby” pro financování bydlení svých klientů?”

Finanční poradci - důvody banky první volby

Finanční poradci zdůvodňují svou “banku první volby” pro financování bydlení svých klientů příznivými úrokovými sazbami a ochotou a dobrou komunikací banky. Často zmiňovaným důvodem je také rychlost schválení úvěru.

Finanční poradci slovně popisovali důvody pro nejčastější volbu finanční instituce. Tyto jsme následně kategorizovali. Pokud zdůvodnění poradce spadalo do více kategorií, bylo započítáno v každé z nich.


Výzkum proběhl na vzorku 194 respondentů. Respondenti byli vybráni z řad finančních poradců na webu Poradci-sobě.cz a přímým obvoláváním aktivních finančních poradců. Sběr dat proběhl 31. 10. 2019 až 10. 4. 2020.