Nejvěrnější své pojišťovně jsou nejstarší klienti

Mezi klienty pojišťoven, kteří mají zkušenost se žádostí o pojistné plnění, by nejvěrnější zůstali své pojišťovně klienti nad 55 let věku (77,78 %).“

Naopak nejméně věrní jsou klienti ve věku od 26 do 40 let, kteří by častěji než jiné věkové skupiny uzavřeli pojištění u jiné pojišťovny.

Klientů jsme se ptali: “Uzavřel/a byste si po vaší zkušenosti životní pojištění znovu?”


Výzkum proběhl na vzorku 1003 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 – 61 let. Sběr dat proběhl 11. 12. – 14. 12. 2019.

Sdílet