Kolik nepojištěných uvažuje o uzavření pojištění domácnosti?

O uzavření pojištění domácnosti uvažuje 28 % dosud nepojištěných.“

Pětina nepojištěných (19 %) nevěří, že by jim pojišťovna případnou škodu uhradila.

Desetina nepojištěných je přesvědčena, že se jim pojistná událost vyhne.


Průzkum proběhl na vzorku 1 026 respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 – 61 let. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Sběr dat proběhl 11. 12. – 13. 12. 2019.

Sdílet